TỰ LÀM KẾ TOÁN THUẾ

Những đối tượng không phải chịu thuế GTGT

Những đối tượng không phải chịu thuế GTGT

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI CHỊU THUẾ GTGT là các đối tượng sau: 1. Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế TNCN chi tiết

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế TNCN chi tiết

Cách Đăng ký mã số thuế Cách tải tệp hỗ trợ Đăng ký thuế 2.4 Quyết toán thuế năm I. quyết toán thuế năm vào web: tncn.online.com.vn ->công cụ -> vào đăng ký thuế -> tải về 2 ở góc->… Mã số thuế và tên cty: của cty mình cơ quan thuế cấp cục: hà […]

Xem thêm
Tự học quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( TNCN )

Tự học quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( TNCN )

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Cách tải tệp hỗ trợ Đăng ký thuế 2.4 Quyết toán thuế năm I. Quyết toán thuế năm vào web: tncn.online.com.vn ->công cụ -> vào đăng ký thuế -> tải về 2 ở góc->… Mã số thuế và tên cty: của cty mình cơ […]

Xem thêm
Tự học thực hành kê khai và tính thuế TNCN chi tiết

Tự học thực hành kê khai và tính thuế TNCN chi tiết

Đối tượng chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cách tính và kê khai thuế TNCN Phần I: Cơ sở pháp lý liên quan theo tờ đính kèm chú ý  luật thuế số 78, thông tư 84 và 62 và TT 02 Phần II:  Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các tổ chức, cá nhân […]

Xem thêm
Công việc của kế toán thuế là gì,kế toán thuế là làm như thế nào

Công việc của kế toán thuế là gì,kế toán thuế là làm như thế nào

Mô tả công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp  Nhiệm vụ cụ thể: 1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh . 2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở. 3. Kiểm tra đối […]

Xem thêm